הושגה פשרה בסכום של 480,000 ₪ עקב פגיעתו של קטין בקטטה שנערכה מחוץ למוסד הלימודי בו למד. לקטין נקבעו כ-25 אחוזי נכות מוסכמים לצמיתות עקב פגיעתו.

ת"א 12909-01-13 ע' נ' מדינת ישראל ואח'

מאמרים קשורים