לגבי גבר שלקה בלימפומה שגרמה להצטברות נוזלים בין קרומי הריאה, הועלתה אבחנה של אי ספיקת לב.

למרות שמשלב מסוים נרשם בבירור כי אי הספיקה קלה ואינה מסבירה את התפליט הניכר – לא נעשה דבר.

כעבור שנה בעקבות שיעול דמי התברר כי היה מדובר בגידול שאתי מסוג לימפומה, שהתגלה במצב מתקדם מאד, שהוביל לפטירת המטופל תוך כדי הטיפול בגידול.

המומחה מטעם התובע קבע כי היו סיכויי החלמה גבוהים מאד אם הבירור היה מתבצע כנדרש ובמועד.

התיק הסתיים בפשרה של 1.35 מיליון ש"ח לעזבון – מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי.

 

 

 

מאמרים קשורים