מהי נוירומה אקוסטית?


נוירומה אקוסטית היא גידול שפיר בעצב השמיעה, הגורם לרוב לירידה בשמיעה באוזן אחת בלבד עם או ללא טנטון (רעש באוזניים ללא מקור חיצוני לקול). תופעות אופייניות נוספות המחייבות התייחסות הן סחרחורות והפרעות בשווי המשקל.

לא ניתן לפטור חולה עם תלונות על ירידה בשמיעה באוזן אחת בתשובה שהגיל עושה את שלו (שכן האוזן השנייה ככלל הינה בת אותו גיל). כאשר למטופל תלונות מסוג זה, יש להפנותו לביצוע בדיקת הדמיה ורצוי לבדיקת MRI מוח, לצורך אבחון וגילוי מוקדמים של הגידול.

אבחון מוקדם בשלבים הראשונים של נוירומה אקוסטית מאפשר במרבית המקרים טיפול קל יחסית בדמות ניתוח או הקרנותממוקדות (רדיוכירורגיה). כיום ישנה אפשרות לשמור על שמיעה אפקטיבית (במידה והיתה כזו קודם לניתוח), ומובן שעל עצב הפנים ועצבי הגולגולת האחרים (בליעה למשל), כמו גם על שיווי המשקל .

מה קורה באבחון מאוחר?

לעומת זאת, אם הגידול מאובחן באיחור הוא מתפשט וגדל ובחלוף הזמן גורם ללחץ משמעותי על גזע המוח, באופן המסכן את חיי המטופל. איחור באבחון אף מקשה מאוד לטפל בגידול ולפעול להסרתו, מבלי לגרום לנכויות קשות כמו שיתוק עצב הפנים (פציאליס – הגורם לעיוות הפנים וחוסר יכולת סגירה של העין עד כדי סכנה לעין) ועוד סיבוכים.

לפיכך, התייחסות בלתי מספקת ומאוחרת לתלונות החולה והתופעות הנלוות לגידול מסוג זה באופן המוביל לאיחור בלתי סביר באבחון הגידול, יכול וייחשב בגדר רשלנות רפואית. מקרים נוספים שיכולים להיחשב כרשלנות בטיפול בנוירומה אקוסטית כוללים גם סיבוכים בעקבות ניתוח להסרת נוירומה אקוסטית שלא בוצע בזהירות המתחייבת ובחוסר מקצועיות, חוסר אבחון בזמן של דימום שהתפתח באיזור הניתוח ולא נוקז בזמן, וכן היעדר הסכמה מדעת של המטופל לניתוח כאשר לא הוצע – אם ניתן וחובה היתה להציע – טיפול חלופי לניתוח, למשל על ידי רדיוכירורגיה.

מאמרים קשורים