בשונה מתביעות רשלנות רפואית, אין לצרף לתביעת פיצויים בגין תאונת דרכים חוות דעת של רופא מומחה. במקרה של תאונות דרכים, דרגת הנכות הרפואית נקבעת לפי כללים מיוחדים: במידה ונקבעה דרגת נכות "על פי על דין" קודם לדיון בבית משפט, תקבע אותה דרגת נכות, למעט בחריגים, הכל כמפורט בהמשך. במקרה אחר, ימנה בית המשפט את המומחים שיקבעו את דרגת הנכות של הנפגע בתאונה.

מינוי מומחה רפואי בתביעות תאונות דרכים מטעם בית המשפט

לאחר הגשת התביעה, לבקשת הנפגע או חברת הביטוח, ימונו על ידי בית המשפט עצמו מומחים רפואיים שתפקידם להעריך את מידת נכותו של הנפגע. על בית המשפט להתרשם כי אכן נחוצה בדיקתו של רופא מומחה בתחום רפואי מסוים. בדרך כלל, יסתפק בית המשפט ב"ראשית ראייה". כלומר, די לו שיוצגו בפניו מסמכים רפואיים המעידים על אפשרות לקיומה של פגיעה ונכות להן טוען הנפגע, על מנת שימנה מומחה רפואי.

המומחה מטעם בית המשפט יבדוק את הנפגע, יעריך באם נותרה לו נכות כלשהיא, ויגיש לבית המשפט את חוות דעתו הרפואית ביחס לנזקים הגופניים או הנפשיים של הנפגע.

דרגת נכות " על פי כל דין" בתביעות תאונות דרכים

סעיף 6 ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1976 קובע כי אם בעקבות תאונת דרכים נקבעה לנפגע דרגת נכות סופית לצמיתות (קבועה) "על פי כל דין", עוד לפני שמונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט כאמור, תהיה קביעת נכות זאת מחייבת גם לצורך תביעת הפיצויים, ולא ימונה מומחה רפואי בתחום שלגביו נקבעה הנכות.

כך למשל, במקרים בהם הנפגע פנה, טרם הגשת תביעת הפיצויים נגד מבטחת הרכב, בתביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה מהביטוח הלאומי (במידה ותאונת הדרכים התרחשה במסגרת העבודה), וועדה רפואית בביטוח לאומי אכן קבעה לו אחוזי נכות לצמיתות, הרי שקביעה זו תחייב גם אם במועד מאוחר יותר יגיש הנפגע תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח.

דוגמא נוספת לתביעה היא תביעה נגד משרד הביטחון, היא כאשר הנפגע בתאונת הדרכים היה במהלך שירות צבאי, ונקבעה לו נכות על ידי ועדה רפואית של משרד הביטחון על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959. במקרה כזה, גם אם נפגע יגיש לאחר מכן תביעת פיצויים נגד מבטחת הרכב, תחייב דרגת הנכות שנקבעה כבר על ידי משרד הביטחון, גם בהליך המשפטי של תביעת הפיצויים.
בכל מקרה, כשמדובר בחייל, יתכן ויהיה צורך בייעוץ של עורך דין צבאי רפואי.

עם זאת, במידה וקיימות נסיבות יוצאות דופן, רשאי בית המשפט לסטות מכלל זה, ולהתיר לצדדים להציג ראיות שמטרתן לסתור את קביעת הנכות, שנקבעה על ידי ועדה שפעלה לפי דין, אולם נציין כי מקרים אלה הינם חריגים ביותר.

מי נושא בתשלום שכר טרחת המומחה הרפואי בתביעות תאונות דרכים ?

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, בית המשפט קובע מי מבעלי הדין ישא בעלות התשלום למומחה. עם זאת, כיום, במרבית המקרים תהיה זו הנתבעת – חברת הביטוח של הרכב – אשר תישא בעלות זו, לפחות ב"מימון ביניים" (ובניגוד לתביעות רשלנות רפואית, אז כל אחד מן הצדדים נושא בעלויות המומחה מטעמו). פירוש הדבר שאם לא תקבע לנפגע נכות בסופו של ההליך, החיוב בעלות המומחה הרפואי יופחת מסכום הפיצוי שיקבע לו.

מאמרים קשורים