דצמבר 2015 – משרדנו הגיש תביעה בגין רשלנות בלידה: לאחר שהאם לא אובחנה כסובלת מזיהום בקרומי מי השפיר נפגע הילוד ונותר סובל משיתוק בארבע גפיים, מפיגור שכלי וללא שליטה על הסוגרים.

כאמור בתביעה, כבר בקבלת האם וכן בימים שלאחר מכן היה ממצא מחשיד מאד לזיהום קרומי מי השפיר, המחייב בנסיבות התחלה מיידית של טיפול אנטיביוטי תוך כדי חתירה לסיום ההריון, מחשש ידוע לפגיעה בעובר. דבר בסיסי זה לא נעשה והילוד חולץ בניתוח קיסרי ובאיחור ניכר רק לאחר מספר ימים בהם שהה בסביבה תוך רחמית מזוהמת.

למרבה הצער, כשכבר הוחלט באיחור ניכר ליילד את התובעת, הנזק כבר נגרם – והילוד נותר סובל משיתוק בארבע הגפיים, מפיגור שכלי וללא שליטה על הסוגרים. הנזק המוחי הקשה נובע מפגיעה חמורה בחומר הלבן סביב החדרים שסיבתו הזיהום החיידקי של השליה.

מאמרים קשורים