למידע נוסף ולקישור לכתבה ראה לשונית המשרד באינטרנט או לחץ כאן.

מאמרים קשורים

חובת המעקב של הרופא

מחובתו של כל רופא המטפל בחולה לעקוב אחר מצבו ולדרוש את תוצאות הבדיקות אליהן הפנה את המטופל. יש לקוות שחובה זו, עליה עמדו בעבר בתי

פורסם