מהו "תשלום תכוף" בתביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

הסדר ייחודי נוסף הקיים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאפשר לנפגע לתבוע "תשלום תכוף". כלומר, נפגע בתאונת דרכים רשאי לדרוש מחברת הביטוח של הרכב, שתשלם לו סכום כסף חלקי על חשבון תביעת הפיצויים הכוללת וכחלק ממנה, עוד בטרם יסתיים ההליך המשפטי, ולעיתים, אף טרם החל בכלל ההליך המשפטי.
הנפגע רשאי לדרוש תשלום כאמור לגבי הוצאות רפואיות שהוציא, לרבות הוצאות האשפוז בבית החולים וכן הוא רשאי לדרוש תשלומים חודשיים לצורך כיסוי ההוצאות הרפואיות שלו, הוצאות הסיעוד וכן כיסוי עלויות המחייה שלו ושל קרובים התלויים בו. תשלומים אלה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע לפני התרחשות התאונה (אך במגבלת שילוש השכר הממוצע כאמור מעלה).

כל זאת, עד להחלטה הסופית בעניין שיעור הפיצויים לו זכאי הנפגע, אשר תתקבל אם בפשרה בין הנפגע לחברת הביטוח ואם בפסק דין.

מאמרים קשורים