cropped view of businessman giving compensation claim form to woman at workplace

תביעות ביטוח

בתביעות אלה אנו פועלים על מנת למימוש מירבי של זכויות המבוטח מכוח הפוליסה, לקבלת תגמולי הביטוח.

זכאות לפי הפוליסה ולא לפי נזק שנגרם

יש להדגיש, כי קבלת תגמולי הביטוח מוגבלת באמור בפוליסה, ואינה תלויה על פי רוב בנזק שנגרם למבוטח בפועל.
כך לדוגמא, פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, קובעת על פי רוב פיצוי קבוע לכל אחוז נכות הנקבע לילד שנפגע בתאונה (כיום, במרבית הפוליסות מדובר בסכום של כ-800$ לכל אחוז נכות).

אנו מייצגים מבוטחים אשר איבדו את כושר עבודתם עקב פציעה, תאונה או מחלה, בתביעות למימוש זכויותיהם מכוח ביטוח אובדן כושר העבודה שברשותם. זאת, על מנת שבידי המבוטח, אשר איבד את יכולתו לפרנס את עצמו ואת משפחתו, יוותר מקור הכנסה חלופי בדמות תגמולי הביטוח, שיאפשר לו להמשיך בחיים רגילים ואיכותיים, ככל הניתן.

יש לשים לב, כי בתחום תביעות הביטוח, האמור בפוליסה הוא המגדיר את שניתן לתבוע. על כן, הלכה למעשה כל פוליסה וכל תביעה לפיה, שונות מקודמתן.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

בתביעות ביטוח מעין אלה ישנה מחלוקת בין המבוטח לחברת הביטוח לגבי השאלה, האם המבוטח איבד את כושרו לעבוד ואם כן, מהו שיעור אי הכושר. לפיכך, לצורך ניהול תיקים אלה יש צורך בחוות דעת של מומחים בתחום הרפואה התעסוקתית וזאת לצורך הוכחת אבדן כושר העבודה, כפי שנדרש על פי תנאי הפוליסה.

כמו כן, על המבוטח לעמוד ביתר תנאי הפוליסה. בהקשר זה, ראוי לשים לב כי על פי תנאי נפוץ בפוליסות מסוג זה, ייחשב המבוטח כמי שאיבד את כושר העבודה אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו בשיעור 75% הכושר לעבוד במקצועו וגם נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

 

ביטוח תאונות אישיות

תביעות ביטוח מסוג אחר, הן תביעות מכוח ביטוח תאונות אישיות. יש לשים לב כי בפוליסה מסוג זה, הכיסוי ניתן במקרים של נכות, נזקי גוף ואובדן כושר עבודה הנובעים אך ורק כתוצאה מתאונה שאירעה למבוטח, ולא עקב מחלה שנגרמה לו.

.


ביטוח תאונות תלמידים

בנוסף, אנו מייצגים גם מבוטחים אשר נגרמה להםנכות גופנית כתוצאה מתאונה, עת היו תלמידים המבוטחים על פי חוק בביטוח תאונות אישיות תלמידים.

למעשה, מדובר בביטוח חובה לכל דבר ועניין, המכסה נכויות גופניות שנגרמו לתלמידים באשר הם, בכל שעות היממה ובכל מקום בעולם, וזאת גם אם הפגיעה התרחשה מחוץ לשעות הלימודים. כמו כן, בתנאים מסוימים מכסה ביטוח מסוג זה תקופה בה הילד היה רתוק לביתו עקב פגיעתו ועוד.

ביטוח תאונות תלמידים – כמו בתביעות ביטוח אחרות על פי פוליסה – אינו מחייב את המבוטח-התובע בהוכחת אשמה או רשלנות מצד מזיק כלשהו, אלא רק את הוכחת נזקיו ולשם כך יש צורך לעשות שימוש בחוות דעת של רופאים מומחים בתחומים שונים: אורטופדיה, נוירולוגיה וכיוצא באלה.

 

מהו "מצב קודם" של מבוטח?

מעניין לציין כי התמודדות מרכזית בתביעות הביטוח, הינה התמודדות אל מול טענות כלליות מצד חברות הביטוח – טענות שמטרתן להדוף את תביעות המובטחים. בעיקרן, אלה הן טענות הנוגעות ל-"מצב קודם" של המבוטח. כלומר, חברת הביטוח טוענת כי אירוע הביטוח התרחש עוד לפני שחוזה הביטוח נחתם בין המבוטח לחברת הביטוח. רוצה לומר, כי מצבו הרפואי של המבוטח אפשר לו לדרוש את תגמולי הביטוח עוד קודם לכריתת חוזה הביטוח. טענה אחרת מצד חברות הביטוח, יכולה להיות כי המבוטח הסתיר בכוונת מרמה את מצבו הרפואי, ואם חברת הביטוח הייתה מודעת לו, לא הייתה מבטחת את המבוטח.

נעיר לעניין זה, כי בתחום הביטוח, נפוץ "הביטוח הקולקטיבי", כלומר עריכת ביטוח לציבור גדול וכוללני, כמו: עובדי המדינה, עובדים במפעלים וחברות גדולות ועוד. במסגרת הביטוח הקולקטיבי, חברת הביטוח מורידה מאוד את רף הדרישות המקדמיות שלה כלפי המבוטחים כקבוצה ובמקרים מעין אלה, ניתן אז לטעון כי חברת הביטוח מוותרת באופן גורף על חלק מהטענות הכלליות שהיא יכולה לעלות.

שאלות ותשובות בנושא תביעות ביטוח

אלו טענות חברת הביטוח יכולה להעלות כנגד המבוטח?

חשוב לדעת שחברת הביטוח מוגבלת בטענות שהיא מעלה במכתב הדחייה הראשון שהיא מעבירה למבוטח, לכן חשוב לפנות בדחיפות לעורך דין במקרה של דחייה על ידי חברת הביטוח, על מנת שחברת הביטוח לא תוסיף טענות נוספות, שלא נטענו על ידה קודם.

מהי התיישנות מקוצרת?

על פי החוק, תקופת ההתיישנות בביטוח היא 3 שנים. להרחבה קראו מאמרנו בנושא "התיישנות". בכל מקרה, כדאי תמיד לפנות לעורך דין בהקדם ולהתייעץ עמו בנוגע לתקופת ההתיישנות.

מה ההבדל בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים?

קרן פנסיה וביטוח מנהלים הינם מאפיקי החיסכון הפנסיוני העיקריים כיום בישראל.

התכלית של שניהם הינה זהה, לחסוך כסף עבור גיל הפרישה וכן לבטח מפני מקרה של אבדן הכנסה עקב נכות או פטירה. אולם, קרן פנסיה וביטוח מנהלים נבדלים זה מזה במנגנון ובעלויות. בביטוח מנהלים, כמו כל ביטוח, ישנו חוזה אישי המחייב את הצדדים. קרנות הפנסיה מכילות תקנונים הנקבעים עבור העמיתים בהן.

החל משנת 2008, קיים חוק פנסיה חינם ולא בטוח שקרן הפנסיה כוללת אי כושר עבודה על פי החוק. כדאי לבדוק זאת. מומלץ לכל מי שמקבל פנסיה או זכויות אחרות, לבדוק תמיד את התנאים ולעקוב אחר רצף ההפרשות, אחרת עלולים להפסיד את הפוליסה או שהפוליסה לא תיתן את מלוא הזכויות המגיעות.

עוד בנושא תביעות ביטוח