בתביעה שהוגשה מתואר ניתוח "שרוול" לפרוסקופי, באיכילוב, במהלכו נגרם סיבוך טכני, שלא אמור לקרות, ושלא מתואר בספרות הרפואית. על מנת לתקן את הסיבוך החליט המנתח לעבור מהניתוח הלפרוסקופי – לביצוע ניתוח פתוח – מסוג "מעקף קיבה", שלמרבית הצער לא היה בו כדי לפתור או למזער את הפגיעה שאירעה, שהותירה את התובעת עם פגיעה ונזקים מטבוליים לצמיתות להמשך חייה.

 

במהלך הכנת התביעה התברר כי ניתוח השרוול אינו מצוי לכאורה בתחום המומחיות של המנתח המדובר, כעולה מפרסום מומחיותו באתר המוסד הרפואי הציבורי בו הוא מנתח. כן עולה כי אותו המנתח גרם לאותה הפגיעה, באותו סוג ניתוח, כשנה וחצי מאוחר יותר במטופל אחר (שכאמור גם בעניינו הוגשה זה מכבר תביעה ע"י משרדנו).

 

בתביעה נטען כי מהטעויות הטכניות החוזרות, ניתן ללמוד על העדר מיומנות בסיסית של המנתח ועל העדר פיקוח על הנעשה בין כותלי בית החולים. לאור הנסיבות החריגות מתבקש בית המשפט לפסוק פיצויים עונשיים שיתנו ביטוי הולם לנסיבות המיוחדות של המקרים הקשים המתוארים לעיל.

 

כתבה שפורסמה בנושא במהדורת מבט

 

מאמרים קשורים