תביעה בגין מותו של ילד כמה שעות לאחר לידתו, עקב רשלנות רפואית בשעת לידה.
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי הצוות הרפואי לא עקב בצורה מעמיקה אחר נתוני המוניטור, וזאת במשך זמן ארוך של שעה וחמישים דקות. תכלית המוניטור היא מעקב מקצועי, ואין לו ערך אם הוא אינו מלווה במעקב הולם. במקרה זה הניטור עורר דאגה כבר מראשית הדרך, ומגמת ההחמרה הלכה והתחזקה. המידע הופיע בתרשים המוניטור ואולם הצוות הרפואי לא התבונן במידע.
נפסק להורים פיצוי על מותו של הוולד, בגין אובדן השתכרות בשנים האבודות ובגין פגיעה נפשית שסבלה האם.
בית החולים הגיש ערעור על פסק הדין, שבעיקרו נדחה, וההורים קיבלו למעלה ממיליון וחצי ₪.

מאמרים קשורים