פיצוי של כ- 2.5 מיליון ש"ח (כולל ביטוח לאומי) בגין רשלנות רפואית באבחנה ובטיפול במחלת מעיים של קטין בן 8 ימים במועד האירוע. 
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי לצוות הרפואי לא הייתה אבחנה ברורה טרם הניתוח, היה צורך לבצע בדיקות משלימות טרם הניתוח אשר לא בוצעו, לא היה צורך בכריתה של המעי כפי שבוצעה וכי גם במהלך הניתוח עצמו היה ספק שאמור היה  למנוע כריתת מעי נרחבת. 

מאמרים קשורים