6cbbfe9d-314f-4a04-bf71-468ebc5ccbc7

נזקי גוף ותאונות עבודה

תאונות יכולות לקרות בכל מקום ואתר, ובכל מקרה שארעה תאונה ונגרם נזק רציני לגוף צריך לבדוק היטב האם קיימת עילת תביעה נגד גורם כלשהו.

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג נפגעים במגוון רחב של תאונות ופגיעות כתוצאה מנפילה, החלקה, מכשול או מפגעים אחרים.

אנו מייצגים נפגעים בתאונות שהתרחשו ברשות הרבים, כלומר תאונות המתרחשות בשטחים ציבוריים הפתוחים לכלל הציבור, כגון: רחובות, מדרכות, פארקים וגנים, מוסדות ציבור, חופי רחצה ועוד.

בנוסף, אנו מייצגים נפגעים בתאונות שהתרחשו ברשות היחיד, כלומר תאונות המתרחשות בנכסים פרטיים, כמו למשל: בתים, חנויות, אולמות אירועים, יאכטות ועוד.

תאונות עבודה, תביעות מול ביטוח לאומי

בנוסף לאמור, אנו מייצגים גם נפגעי עבודה – עובדים אשר נפגעו בתאונות עבודה כתוצאה מנפילות או החלקות במקום העבודה; עובדים אשר נפצעו מכלים ומכונות עבודה; ועוד.

תביעות נפגעי תאונות עבודה מוגשות כנגד גורמים שונים וביניהם תביעת תגמולים במוסד לביטוח לאומי, תביעות רשלנות כנגד המזיק ותביעות ביטוח במקרים שלנפגע ביטוח אובדן כושר עבודה. חשוב לדעת ולהכיר את יחסי הגומלין בין התביעות השונות, כי ישנם מקרים לא מעטים שהפיצויים שניתן לקבל ממי שגרם בפועל לתאונה ("המזיק") יופחתו עקב תגמולים שזכאי הנפגע מביטוח לאומי.

בעוד שתביעה נגד המוסד לביטוח לאומי איננה תלויה בהוכחה מי האחראי לתאונה, יש להדגיש כי תביעה כנגד המזיק עקב נזק שנגרם בתאונה נחלקת לשני שלבים (אשר יכולים לעלות לדיון בבית משפט במאוחד או בנפרד): שלב הוכחת האחריות של מי שנטען כי גרם לתאונה ושלב הוכחת הנזק והיקף הנזק שנגרם לנפגע מהתאונה.

כחלק מניהול תיקים אלה ולשם הוכחת אחריותו ואשמו של הגורם לתאונה, אנו נעזרים בחוות דעת של מהנדסים, מומחים וגם מומחי בטיחות בתחומים מקצועיים שונים. וכמובן, ברופאים מומחים שמעריכים את הנזקים שנגרמו לנפגע כתוצאה מהתאונה.

משרד עורכי דין ד"ר א. רובינשטיין – ש. יקירביץ בעל ניסיון רב בתחום הנזיקין ואף מופיע בדירוגים היוקרתיים של המשרדים המובילים בולטים – בוטיק בתחום הנזיקין על ידי חברת BdiCode, והבולטים בתחום הנזיקין על ידי חברת Duns100, המדרגות את החברות המובילות במשק.

שאלות ותשובות

האם כל נזק גוף מזכה בפיצוי?

לא. על מנת להגיש תביעה בגין נזקי גוף, יש להוכיח כי התקיימה עוולה וכי קיים קשר סיבתי בינה לבין הנזק. נזק יכול להיגרם כתוצאה מתאונה, נפילה, חבלה או מרשלנות. יצוין כי לא לכל נזק יש מזיק, אולם קיימים מקרים בהם ניתן יהיה לקבל פיצוי גם ללא מזיק, למשל, במידה וקיים כיסוי ביטוחי.

מהו משך ההתיישנות בהגשת תביעה בגין נזקי גוף?

ניתן לתבוע על נזק גוף עד 7 שנים מיום היווצרות הנזק. במידה והנזק נגרם לקטין, ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18, כלומר עד גיל 25. להרחבה ראו מאמרנו בנושא "התיישנות".

כיצד יכולה להסתיים תביעת נזיקין?

תביעת נזיקין לרבות תביעת רשלנות רפואית, תאונת דרכים או תביעת נזקי גוף אחרת, יכולה להסתיים ככלל בשתי דרכים: האחת בפסק דין הניתן על ידי בית המשפט והשנייה בדרך של פשרה בין הצדדים, בין אם תוצאה של הליך גישור ובין אם במשא ומתן בין הצדדים.

מה זה ניכוי?

התגמולים המתקבלים מביטוח לאומי מנוכים מהפיצוי המתקבל בתביעה נזיקית.

האם ניתן לקבל פיצוי בשיעור 125%?

קיימים מקרים בהם התגמולים המתקבלים מביטוח לאומי עולים על הפיצוי שנפסק בתביעה הנזיקית, ואז למעשה התביעה "נבלעת". אולם, במקרה בו המזיק אינו המעביד, אלא צד שלישי אחר, על פי חוק הביטוח הלאומי, המזיק ישלם לניזוק עוד 25% מהפיצוי שנפסק בבית המשפט. כך למעשה, הניזוק מקבל פיצויים בשיעור 125% מהנזק.

מה ההבדל בין נכות כללית לנכות שהינה תוצאה של תאונת עבודה בביטוח הלאומי?

בנכות שהינה תוצאה של תאונת עבודה, הנפגע מקבל פיצוי גדול יותר מאשר בנכות כללית. בתאונת עבודה הנפגע אמור לקבל אחוזים מההשתכרות ואילו בנכות כללית זה מוגבל בפיצוי נמוך יותר. הזכות לגמלת נכות מעבודה קמה אף אם העובד ממשיך בעבודתו ואפילו אם שכרו לא נפגע כלל. בנוסף, בתאונת עבודה יש אפשרות לקבל הטבות כגון שיקום.

עוד בנושא תאונות שונות