ראיון עם עו"ד שמואל יקירביץ בנוגע לתובענה הייצוגית בנושא התפלת המים, שהוגשה על ידי משרדנו, בשיתוף עם עו"ד דוידוביץ.
החל מדקה 4:00 ועד לדקה 10:40

https://soundcloud.com/galey-israel/12-09-19a?fbclid=IwAR3rxKa-RLXrP7CyLXsNtfL4pnKENh5MlsGxbiW9CbwFgZPH-pkdcWt4tH8