הכרה במיקרוטראומה כתאונת עבודה

כשמדברים במונחים של תאונות עבודה, בדרך כלל מתכוונים לחבלה חריפה הנובעת מתאונה. אך קיימת גם הכרה בפגיעות הנובעות ממיקרוטראומה. הכוונה לפגיעה ונזק שנגרמו כתוצאה מפעולות

20/01/2022

התיישנות

התיישנות כמונח משפטי מתארת מצב בו החוק (חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958) מונע את בירור העניין בבית המשפט, מכיוון שחלף פרק הזמן שקבוע בחוק מיום

11/10/2018

הליך הגישור בתיקי רשלנות רפואית

הליך הגישור תפס תאוצה בשנים האחרונות גם בתיקים של רשלנות רפואית גישור הוא פתרון אלטרנטיבי ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, ומטרתו העיקרית היא להביא

04/01/2015

חוק זכויות החולה

הגדרת החוק חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 היווה מהפכה בתחום זכויות החולה בישראל. אומנם, מרבית הנושאים שנדונים בו נבחנו עוד טרם לכן בפסקי דין ובשלל הנחיות,

02/06/2014

הסכמה מדעת לטיפול רפואי

עקרון ה"הסכמה מדעת" הוא מרכזי בזכויות החולה במדינת ישראל. מדובר בעקרון יסוד, הבא לידי ביטוי בפסיקה ענפה של בתי המשפט. החל משנת 1996, מעוגן עקרון

02/06/2014

רשלנות רפואית מהי?

בשנת 1999, חל אירוע מכונן בארצות הברית בכל הנוגע לרשלנות רפואית. המכון הרפואי האמריקאי פרסם, כי בכל שנה מתים בין 44,000 ל-98,000 אמריקאים מטעויות רפואיות

02/06/2014