"תשלום תכוף" לנפגעי תאונות דרכים

מהו "תשלום תכוף" בתביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים? הסדר ייחודי נוסף הקיים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאפשר לנפגע לתבוע "תשלום תכוף". כלומר, נפגע בתאונת

25/05/2014

מהי "תאונת דרכים" ?

"תאונת דרכים" מוגדרת במפורש בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אף על פי כן, מדובר בהגדרה סבוכה הכוללת מספר רב של רכיבים ויסודות. ככלל, בתיקים "רגילים"

25/05/2014