משרדנו השיג פיצוי בסך של 825,000 ש"ח לעיזבוהו של לאדם בן 60 במותו, אשר הוחדר לליבו ברשלנות קוצב לב שחורר אותו, ועקב כך נפטר.

מאמרים קשורים