תינוקת שנולדה בבית חולים, התקשתה בנשימות בסמוך לאחר הלידה. התינוקת לא הונשמה בזמן ונגרם לה נזק מוחי שניתן היה להוכחה. עקב כך פוצתה בסך 800,000 ש"ח, מעבר לתגמול הביטוח הלאומי.