בשל איחור רשלני בגילוי סרטן המעי אצל גבר בן 59 נגרם לו נזק קבוע. עקב כך פוצה בסך 700,000 ש"ח, מעבר תגמולי המוסד לביטוח לאומי.