אישה בת 62 פוצתה בסך 600,000 ש"ח (מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי), בשל נזק שנגרם לה בניתוח גב שנערך באופן רשלני.