פעוט שסבל מחום גבוה והיה אפאטי לא אובחן ברשלנות כסובל מדלקת קרום המח, עקב כך לא קיבל טיפול בזמן וניזוק. הוא פוצה בסך 4,750,000 ש"ח, מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי.

מאמרים קשורים