פעוט שסבל מחום גבוה והיה אפאטי לא אובחן ברשלנות כסובל מדלקת קרום המח, עקב כך לא קיבל טיפול בזמן וניזוק. הוא פוצה בסך 4,750,000 ש"ח, מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי.