צעירה בהריון לא אובחנה בזמן שסבלה מזיהום מי השפיר (אמניוניטיס) ולכן העובר לא חולץ בזמן ושהה זמן מיותר במי שפיר מזוהמים. בעקבות כך העובר נולד עם נכות נוירולוגית. הושג פיצוי על סך 3,100,000 ש"ח, מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי.

מאמרים קשורים