פוצתה בסך 2,450,000 ש"ח (מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי) אישה בת 56 שנותחה ברשלנות בראשה בשל גידול שפיר (מנינגיומה) קטן שהתגלה באקראי ללא שהייתה הוריה (אינדיקציה) רפואית לנתח. עקב כך האישה נותרה עם נכות מוחית קשה.

מאמרים קשורים