ילד שטופל באופן רשלני ונגרם לו נזק חמור פוצה בסך 2,000,000 ₪ (שני מליון ₪), מעבר לתשלום חודשי מהמוסד לביטוח לאומי בסך כ-6,000 ₪ לחודש.

מאמרים קשורים