פיצוי בסך 1,800,000 ₪ (מיליון ושמונה מאות אלף ₪), מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי, הושגו לאשה בשל נזק שנגרם מאיחור רשלני באבחון גידול במוח.

מאמרים קשורים