עיזבונה של צעירה כבת 40 פוצה בסך 1,500,000 ₪ (מיליון וחצי ₪), מעבר לתקבולים נכבדים מהמוסד לביטוח לאומי, עקב איחור באבחון גידול ממאיר ממנו נפטרה כעבור שנה ארוכה מלאת סבל.

מאמרים קשורים