בשל נזק שנגרם לגבר בן 56 מאיחור רשלני באבחון סרטן, הוא פוצה בסך 1,350,000 ש"ח.