פוצה בסך 1,300,000 ש"ח (מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי) עיזבון של אדם שנפטר כתוצאה מהחמצה, במשך שנים, של תהליך גידולי בהדמיית המח.

מאמרים קשורים