בן 46 אשר נכותו הוחמרה בעקבות ניתוח רשלני בראשו פוצה בסך 1,250,000 ₪ (מיליון מאתיים וחמישים אלף ₪). הפיצוי הוא מעבר לתשלומי המוסד לביטוח לאומי המגיעים ל-4,500,000  מיליון ₪ ומעבר ל- 400,000 ₪ שהתקבלו עבור רכב במסגרת הניידות. נזכיר כי אדם לא מפוצה פעמיים (פיצוי המגיע לו על פי חוק) ולכן הסכומים מקוזזים מסך שווי הפיצוי.

מאמרים קשורים