רשלנות רפואית בניתוח גידול שפיר ברגל.

צעירה שסבלה מגידול שפיר ברגלה, נותחה בבית החולים. הניתוח תוכנן בצורה לקויה ביותר, כך שלמרות שהיה צפוי כי בתוך הגידול יעבור כלי דם גדול ומרכזי של הרגל, נכרת הגידול בשלמותו, וכך נכרת גם קטע משמעותי מכלי הדם. דבר זה גרם לדימום מסיבי ועצום (מעל 30 מנות מוצרי דם) שהביא להפרעת קרישה מסכנת חיים. להצלת הרגל הוזעק צוות כירורגי המומחה לניתוחי כלי דם, שהשתיל כלי דם חליפי, וזאת בניתוח חירום. מובן שיעילות הטיפול כך פחותה מאשר אם הניתוח היה מתוכנן כדבעי.

בנוסף, המעקב אחר הרגל לאחר הניתוח היה לקוי, כך שלמרות שהיו סימנים להתפתחות זיהום ברגל המנותחת, לא נעשה הטיפול הנדרש, ולבסוף התפרץ זיהום ש"אכל" את כלי הדם שהושתל, והרופאים נאלצו לכרות את הרגל מעל הברך.

בית המשפט המחוזי בי-ם נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים, לפיו ישולמו לצעירה רק 1,000,000 ₪ כפיצוי עקב מצבה הרפואי הקודם, מעבר להוספה של כ-1,500,000 ₪ מהביטוח הלאומי, כך שסך הנזק שנקבע לתובעת הוא כ- 2,500,000 ₪.

ת.א. 20427-07-11 ע' נ' מדינת ישראל

מאמרים קשורים