1,000,000 ש"ח לעזבון של אשה שנפטרה מתופעות לוואי של תרופות שלא הופסקו ברשלנות (מעבר לתגמולי ביטוח לאומי).

מאמרים קשורים