הושגה פשרה, לאחר הליך גישור, בגובה 1,234,275 ש"ח לאשה בגיל 49 בתביעה לתגמולי ביטוח אי כושר עבודה

מאמרים קשורים