משרדינו ייצג אדם שהמוסד לביטוח לאומי (מל"ל) לא הכיר במחלה ממנה סבל שאירעה לו כתוצאה מ"תאונת עבודה". לאחר הבאת עדים וניהול הוכחות בבית הדין לעבודה הוא קיבל תגמולים מהמל"ל בסכום של מעל 3,000,000 ש"ח.

מאמרים קשורים

הטעיות ברישומים רפואיים

הטעיות ברישומי הרופאים ברגיל, הרופאים עושים מלאכתם נאמנה, ובשנים האחרונות גם מקפידים היטב על הרישום הרפואי. אולם לא תמיד, לצערנו נעשית המלאכה...

פורסם