תיק בי"ד ארצי –
תביעה של מושתלת כליה, לכיסוי הוצאות ההשתלה בתורכיה.
ביה"ד האזורי לעבודה חייב את ועדת הערר למימון שירות רפואי בחו"ל לעיין בבקשה להחזר כספי בגין הניתוח, לאחר שמנכ"ל משרד הבריאות סרב להביא את ענינה בפני הוועדה.
בית הדין קבע כי משרד הבריאות (באמצעות "המנהל") אינו מוסמך לחסום הגשת ערר בפני ועדת הערר בשל חששו מתופעה של סחר באיברים.
משרד הבריאות ערער על החלטה זו, אך ביה"ד הארצי לעבודה דחה את הערעור ועניינה הובא בפני הוועדה.

מאמרים קשורים