hagar

הגר סקל

צוות המשרד
ד"ר אברהם ברוך רובינשטיין
ד"ר אברהם ברוך רובינשטיין
שמואל יקירביץ
שמואל יקירביץ
איתי נאור צוברי
איתי נאור צברי
שושי הרמלין-נפש
שושי הרמלין-נפש
טל שבלוביץ
טל שבלוביץ

את דרכה במשרד החלה הגר בשנת 2008 כטרום מתמחה והמשיכה לעבוד כמתמחה.

בשנת 2010 הצטרפה כעורכת דין לצוות המשרד.

הגר בעלת ניסיון במגוון רחב של תביעות רשלנות רפואית.

הגר עוזרת הוראה החל משנת 2009 בקורס "רפואה למשפטנים" בבית הספר ללימודי המשך בפקולטה לרפואה ובשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

רישיון וחברות בלשכת עורכי הדין משנת 2010.

תואר .LL.B מאוניברסיטת חיפה משנת 2008.

תואר RN (אחות מוסמכת) מאוניברסיטת חיפה משנת 2008.

ילידת ישראל. דוברת עברית ואנגלית.