בתיק תאונת דרכים שטופל לאחרונה במשרדנו הועלתה סוגיה מעניינת, של המשך התיק גם לאחר שהסתיימה קביעת הפיצוי בבית משפט: נערה צעירה נפגעה בתאונת דרכים בצורה קשה.

לאחר ניהול התביעה ומינוי מומחים הושגה פשרה בהמלצת בית המשפט על סך כ- 4,500,000 ש"ח.
נציין כי הפשרה הושגה למרות שטרם הסתיים הליך שיקומה של התובעת, ובתחומי רפואה שונים נקבעה נכות זמנית בלבד. גם בביטוח הלאומי נקבעה לה נכות זמנית ולכן הוסכם על הסכום הכולל של הפיצוי, שברובו ניתן לתובעת, אך חלקו (כ- 40%) הוקפא עד אשר תמצה זכויותיה בוועדות הביטוח הלאומי השונות. כך שכ- 40% מסכום הפיצוי שמור (בהצמדה) בחברת הביטוח, ומסכום זה ינוכו סכומי הביטוח הלאומי שינתנו לה, לכשינתנו על פי מבחני הביטוח הלאומי.

היתרה שתוותר בידי חברת הביטוח תינתן לתובעת לאחר סיום ההליכים בביטוח הלאומי כסכום פיצוי חד פעמי נוסף. נדגיש כי הסכום הכולל שנקבע כפיצוי בבית המשפט לא יכול להשתנות עקב קביעות הביטוח הלאומי – אף אם הביטוח הלאומי יכיר בנכות אחרת ממה ששימש בסיס בבית המשפט לחישוב סך כל הפיצוי שניתן לה.
התוצאה היא שהתובעת לא תינזק בשום צורה מהמנגנון שסוכם עליו, והיא תקבל את מלוא הפיצוי – או מחברת הביטוח או מהביטוח הלאומי, ויחד עם זאת היא יכולה להתחיל לחיות את חייה בשלב מוקדם לאחר התאונה, בלא שהיא טרודה בניהול התביעה בבית המשפט.

מאמרים קשורים