משרדנו ייצג את אחד מנפגעי אסון ורסאי שקיבל פיצוי מעל ל 3,000,000 ש"ח מעבר לתגבולים שקיבל עפ"י חוק נפגעי ורסאי וקצבאות שממשיך לקבל מהביטוח הלאומי.