משרדנו השיג פשרה בסך 6.6 מיליון ₪ (כולל תגמולי ביטוח לאומי) בתביעה נגד מרכז רפואי ממשלתי שעניינה נזק קשה שנגרם לעוברית כתוצאה מזיהום בקרומי מי השפיר ואי חילוצה במועד מוקדם.

מאמרים קשורים