כתבה שפורסמה ב-Ynet בתאריך ה-30.11.18 שעוסקת במחדלי הטיפול הרפואי באילת.