חנק מהמטומה קדמית בצוואר אירוע בל יקרה

אחת מהחובות המרכזיות של הרופא הינה להעניק טיפול מציל חיים הולם במצב חירום רפואי. בעבודה זו נציג מקרים המיוצגים ע"י משרדנו, אשר לא זכו לקבל טיפול הולם בנסיבות של מצב חירום. בכולם מתואר דימום בצוואר הקדמי שגרם ללחץ על קנה הנשימה, לעיוות שלו ולחנק של החולים, פשוטו כמשמעו. אצל כל החולים האירוע הסתיים בכי רע. חולה אחד נפטר, והשניים האחרים נותרו עם נזק מוחי חמור. רופאים מומחים סברו כי פעילות נכונה של אנשי הצוות הרפואי הייתה מותירה את השלושה ללא נזק.

הספרות המקצועית העוסקת ברפואת חירום, מבליטה את חשיבות פתיחת נתיב האוויר כפעולה ראשונה ברשימת הביצועים. ברם, כשמתוארת חסימה גבוהה בדרכי הנשימה(UPPER AIRWAY OBSTRUCTION) שעלולה להיגרם מסיבות שונות, הרושם הוא שדווקא דימום בצוואר הקדמי מחבלה או לאחר ניתוח בצוואר, אינו זוכה להדגשה הולמת.

אצל החולים אותם אנו מייצגים אירע דימום צווארי קדמי חבלתי או בתר ניתוחי שהתרחשו לאחר ניתוח בעורק התרדמה או בעמוד השדרה הצווארי בגישה קדמית. מדובר באירועים נדירים אך מוכרים, ומהווים את אחד הסיבוכים מסכני החיים העיקריים במצבים אלו. זיהוי ההפרעה בנשימה, אבחון מוקדם של הדימום וניקוז בהול שלו (ע"י פתיחת החתך הניתוחי בצוואר), או לחילופין פתיחת נתיב אוויר מוקדמת ואחריה ניקוז, יביאו להחלמה מלאה של החולים.

במקרים המתוארים, תקצר ידה של המהפכה בתחום הרפואה הדיגיטלית מלהושיע והיא לא תתרום לטיפול. הרפואה הטובה והבסיסית; האנמנזה (קושי בבליעה/בנשימה בתר ניתוח בצוואר), הבדיקה הפיזיקלית (נפיחות בצוואר) ושמירת נתיב אויר בשלב מוקדם הם המפתח, ואינם דורשים מומחיות על ברפואה.

מטרת התיאור של "אירועים בל יקרו" אלו, הינה הגברת המודעות לטיפול החירום בדימום בצוואר הקדמי, בעיקר "לטובת" דור הרופאים הצעיר הנמצא -בכל שעות היממה ובסופי שבוע- בחזית הרפואה, במחלקה לרפואה דחופה או במחלקות האשפוז. סביר שהנחיות קליניות מפורטות היו פועלות למניעת הנזקים.

מאמרים קשורים