כתבה שפורסמה על משרדנו בעיתון "ידיעות אחרונות" ביום 8.10.15:

משרדנו פנה אל המפקחת על הביטוח בתלונה כנגד חברת הביטוח "כלל" במסגרת תביעת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

בתלונתנו הסברנו כי במסגרת ניהול ההליך, נדרשו הוריו של קטין לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, במסגרתו הוספה התחייבות חדשה לפיה על ההורים להעמיד את בנם לכל בדיקה רפואית שחברת הביטוח תדרוש מעתה ומראש.

במכתבנו טענו כי לדרישה מהותית כזאת אין מקום במסגרת טופס ויתור על סודיות רפואית, וכי לא ייתכן שיסכימו מראש לכל בדיקה רפואית, לרבות בדיקות פולשניות, רנטגן וכיו"ב.

עוד טענו כי בדרישה הגורפת יש משום חשש לפגיעה בזכויות היסוד של הקטין, לרבות פגיעה בכבודו, מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ומכוח חוק זכויות החולה.

עמדת המפקחת על הביטוח טרם נתקבלה במשרדנו, אולם ממשרדה נמסר ל-"ידיעות אחרונות" כי "חברה רשאית לפעול ליישוב התביעה, אולם נדרשת לעשות זאת באופן הוגן. אסור לחברה לדרוש מסמכים או בדיקות רפואיות שאינם נחוצים לצורך מיצוי זכויות המבוטח."

* לצפייה בכתבה ראה לשונית "המשרד בעתונות" או לחץ כאן *

מאמרים קשורים