לאחרונה התקבל פיצוי של 800,000 ש"ח באמצעות משרדנו לאישה שרחמה נכרת ברשלנות לאחר לידה, באחת מבתי החולים בארץ.