כתוצאה מהתרופות שקיבלה אישה במהלך בדיקה של מערכת העיכול, אירע אצל הנבדקת הפרעה נשימתית חמורה שלא טופלה בזמן והביאה למותה. העיזבון פוצה בסך 1,550,000 ש"ח (מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי).