צעירה שסבלה מטחורים ועברה ניתוח לכריתתם שאחד מסיבוכיו הידועים הינו אי שליטה חלקית בסוגרים. למרות זאת, הצליח משרדנו לפצותה בכ 1,140,000 ש"ח לאחר שהוכחנו כי מדובר ברשלנות ולא בסיבוך שכיח של הניתוח.