עזבון אשה בת 57 שנפטרה בטרם עת פוצה ב 1,400,000 ₪ (מיליון וארבע מאות אלף ₪), מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי המופחתים מסכום הפיצוי הכולל, בשל איחור רשלני של כשנה באבחון גידול ממאיר בבטן.

 

מאמרים קשורים