שולם פיצוי בסך 2,975,000 ש"ח (מעבר לתגמול המוסד לביטוח לאומי – כשלושה מליון ש"ח), לנערה שטופלה ברשלנות בסמוך ללידתה (רמת סוכר נמוכה, ערכים נמוכים במיוחד של דו תחמוצת הפחמן למשך שעות, וערכי בילירובין גבוהים) שכתוצאה מכך נגרם לה נזק נוירולוגי.