משרדנו השיג פיצוי של 825,000 ש"ח לאדם בן 60 במותו, אשר הוחדר ללבו ברשלנות קוצב לב שחורר אותו.