משרדנו השיג בפשרה 4,250,000 ש"ח מעבר לתשלומים מהביטוח הלאומי בגין מקרה של זיהום שגרם לפגיעה קשה בתינוקת עם לידתה.