אישה שעברה ניתוח שהסתבך ונותרה עם נכות בגבה ובכושר נידותה קיבלה פיצוי של 1,300,000 ₪